Deň Zeme

Všetci žiaci na 1.stupni sa zapojili do kvízu o Zemi.
Na 3. vyučovacej hodine bola rozhlasová relácia, ktorú pripravili žiaci 4.A triedy – Sandrika, Vanesska a Samko s pani učiteľkou.
Bol to zaujímavý deň.

Zároveň si žiaci 4.A triedy si pripomenuli sviatok Zeme na hodine SJL, na ktorej tvorili CINQUAIN – päťveršie o našej planéte. Triedili odpad z jednotlivých kontajnerov do rodov podstatných mien. Na pripravené papieriky napísali želania Zemi a nalepili na model Zeme vo vestibule.

Na hodine ANJ vytvárali plagát k dnešnému sviatku a počúvali anglické piesne s danou tematikou.
V rámci PVC skrášľovali okolie školy zbieraním odpadu. Hravo zvládli prácu s hrabľami, metlou i lopatou.
Všetci žiaci na 1.stupni sa zapojili do kvízu o Zemi.
Na 3. vyučovacej hodine bola rozhlasová relácia, ktorú pripravili žiaci našej triedy – Sandrika, Vanesska a Samko s pani učiteľkou.
Bol to zaujímavý deň.