Deň narcisov

Deň 28.apríl 2022 bol vyhlásený ako Deň narcisov. Narcis – kvet, je symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí  rakovinou. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov. Pri príležitosti tejto udalosti sa na našej škole uskutočnila finančná zbierka. Pracovný tím pod vedením p.uč. Medveďovej  ju realizoval aj mimo školy.


                   Vyzbieraná suma:  386,44
 
Ukázalo sa, že nie sme necitliví, že sme nezabudli byť ľudskí k ostatným ľuďom. Ďakujeme všetkým rodičom, žiakom, pracovníkom školy, ako aj cudzím ľuďom, ktorí do zbierky prispeli.