Naši piataci boli súčasťou medzinárodného projektu

V uplynulých dvoch mesiacoch boli naši piataci pod vedením pani učiteľky Királyovej a pani učiteľky Štefanovičovej súčasťou medzinárodného e-Twinningového projektu MATH WITH GAMES, do ktorého boli okrem nás zapojení aj žiaci z Chorvátska, Portugalska, Rumunska, Španielska a Turecka.  

Cieľom projektu bolo rozvíjať digitálne, jazykové, komunikačné, ale aj manuálne zručnosti žiakov, zvýšiť motiváciu žiakov na hodinách matematiky a angličtiny, nadviazať medzinárodné priateľstvá a rozvíjať u detí sebadôveru a kreativitu.

V rámci projektu:

–        si každý žiak vytvoril svojho avatara, s ktorým sa predstavil na platforme Twinspace,

–        vytvorili sme návrh loga projektu,

–        vytvárali sme slovné mraky,

–        oslavovali Deň čísla π,

–        skladali origami,

–        súťažili spolu so zahraničnými kamarátmi v  on-line aktivitách,

–        vytvorili sme verš na zadané písmeno do spoločnej akrostickej básne,

–        vyfarbili maketu s písmenom, ktoré sa stalo súčasťou spoločného pozdravu ku Dňu detí,

–        svojimi materiálmi z osláv Dňa čísla π, sme prispeli do spoločnej e-knihy https://www.ourboox.com/books/math-with-games/  

–        zúčastnili sme sa spoločného záverečného stretnutia v prostredí ZOOM, kde každá skupina predstavila svoju školu.

Bol to náš prvý medzinárodný projekt. Napriek tomu, že bol realizovaný v angličtine a turečtine, nestratili sme sa. Naučili sme sa veľa nových vecí a spoznali nových kamarátov.

Tešíme sa na nový projekt v budúcom školskom roku 🌞