Riaditeľské voľno pre 6.-9. ročník

Riaditeľka Základnej školy Postupimská 37 v Košiciach 
Mgr. Jana Polačková
 
z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka Testovanie 5
 
udeľuje žiakom 6. – 9. ročníka základnej školy
 
RIADITEĽSKÉ VOĽNO
dňa 18.apríla 2022