Alkohol je väzenie

Na vyučovacej hodine výtvarnej výchovy sme v  3.B triede zhotovili tento zaujímavý plagát, v ktorom sme sa venovali vplyvu alkoholu na osobnosť a život človeka. Boli to pozorovania obsiahnuté v ľudových prísloviach a porekadlách, ktoré žiaci doplnili vlastnými zisteniami.

          Prečo sme sa venovali tejto téme? 

Deti a mladiství nie sú fyzicky ani emocionálne tak vybavení ako dospelí a práve preto by alkohol nemali konzumovať vôbec. Závislosť sa u nich vytvorí oveľa rýchlejšie ako u dospelého. Práve z tohto dôvodu by sme mali urobiť všetko preto, aby sa tak nestalo. Prevencia v tomto veku je veľmi dôležitá, lebo: už 6 – 7 ročné dieťa vie rozoznať, kedy je človek opitý!