Sociálne siete a duševné zdravie

Sociálne siete a duševné zdravie. Nástenku s týmto názvom si môžete všimnúť na hlavnej chodbe pri zborovni. Vznikla ako výstup niekoľkých besied a rozhovorov na triednickych hodinách a hodinách etickej výchovy na tému: Rôzne druhy šikany v online priestore. Nástenku zhotovili žiaci 8.A triedy.