Dramatizácia nezvyčajným spôsobom

Deviataci si na hodine literatúry vyskúšali dramatizáciu nezvyčajným spôsobom. Predmetom dramatizácie bola známa Shakespearovská hra: Rómeo a Júlia. Žiaci mali za úlohu pretransformovať text do súčasného jazyka. Ako by mohli Rómeo a Júlia komunikovať dnes a dohodnúť si tajné stretnutie? Žiaci záver hodiny a výkony spolužiakov ocenili potleskom.