Slávik Slovenska

Dňa 13.5. sa uskutočnil 30. ročník okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022 okresov Košice II a Košice III, na ktorom mala zastúpenie aj naša škola. Zúčastnili sa ho dve žiačky, ktoré súťažili v dvoch kategóriách: Bianka Brodyová z II.A v kategórii č.1 a Elena Švecová zo IV.B v kategórii č.2. Na akordeóne ich sprevádzal Mgr. Nikolaj Duda. Obidve sa umiestnili na peknom druhom mieste. Srdečne im blahoželáme. 

Mgr. Nikolaj Duda