Návšteva gréckokatolickej farnosti – Klokčov

V rámci náboženskej výchovy navštívili 13.5.2022 naši žiaci gréckokatolícku farnosť a kostol v Klokočove. Klokočov je najvýznamnejším gréckokatolíckym pútnickým miestom na Zemplíne a zároveň najväčším v Košickej eparchii. Privítal nás pán farár Mgr. Peter Čintala, ktorý nám v krátkosti predstavil históriu kostola a ikonu Bohorodičky plačúcej krvavé slzy.

Neskôr sa presunuli na neďaleký ranč Klokočina. Deťom sa venovali skúsené odborníčky a po krátkom poučení vzali žiakov ku koníkom, na ktorých ich povozili. 
Žiaci zažili krásny príjemný deň organizovaný pani učiteľkou Mgr. Andreou Medveďovou. Pedagogickým dozorom boli naši asistenti Ing. Ľuboš Záhradníček a Mgr. Dominika Uličná.