Víťazi turnaja FAIR PLAY CUP 2022

Naši chlapci a dievčatá z partnerskej futbalovej akadémie CFT BENECOL Košice kategórie U8 a zároveň žiaci športových tried nás vzorne reprezentovali na dvojdňovom turnaji CFT FAIR PLAY CUP 2022 🏆

Po celý čas ťahali za víťazný povraz, no dôležitejší bol transfer tréningových vecí do zápasov a zisk ďalších skúseností.  Celý turnaj odohrali v duchu FAIR PLAY a samozrejme bola im udelená pochvala aj za vzorné správanie mimo zápasov. 

Gratulujeme