Strom našej triedy

Dňa 31.5 sme sa na hodine náboženstva venovali projektovej činnosti. 
Vytvorili sme Strom našich tried, kde sme nadviazali na Strom Božej rodiny. Nakreslili sme si plody stromu – ktoré predstavujeme my – žiaci.
 
O Strome Božej rodiny sme si hovorili na minulej hodine.