Rozčítajme Košice

Rozčitajme Košice.
Pod tymto názvom sa niesla beseda na našej škole so spisovateľkou rodáčkou z Košíc Petrou Nagyovou – Džerengovou. Beseda sa uskutočnila v školskej knižnici a zúčastnili sa jej žiaci
4.A a 4. B triedy.
Žiaci obidvoch tried privítali pani spisovateľku pri vchode školy chlebom a sólou, zaspieli jej aj ľudovú pieseň z nášho regiónu Abov. Po privítaní
sa pani Džerengova prihovorila všetkým žiakom školy zo školského rozhlasu a pokračovala besedou v školskej knižnici.
Žiakom porozprávala ako a čo ju viedlo k písaniu kníh. Jej zaujímavé rozprávanie viedlo žiakov k množstvu otázok, ktoré  jej žiaci dávali.
Iste sa stala vzorom a inšpiráraciou pre žiakov a raz aj z nich možno budú spisovatelia ako pani Petra Nagyova Džerengova.