Didaktické hry v prírode

24.6. sa uskutočnili na našej škole didaktické hry v prírode. Patria do obsahu predmetu Telesná výchova . Cieľom je prostredníctvom prirodzených cvičení v prírode zlepšiť úroveň pohybových schopností a špeciálnych zručností detí, upevnenie kladného vzťahu k ochrane prírody,  pozorovanie živej i neživej prírody, určovanie prírodnín a dopravné značky, pozorovanie smer a dĺžku tieňa človeka a stromov, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a pravidiel správania sa v prírode, poukazujeme na potrebu ochrany prírody a toto všetko sme sledovali a robili v tento deň.

Zámerne pozorujeme prírodu okolo nás, hľadáme príklady spolužitia človeka a prírody, aby sme žili v súlade s ňou.