Online večerná škola pre rodičov o bezpečnom používaní internetu, sociálnych sieťach a ich nástrahách pre deti a žiakov

Vážení rodičia a priatelia školy,

v mene Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch v spolupráci s organizáciou DigiQ Vás pozývame  na online podujatie „Online večerná škola: Rodinná digitálna dohoda“, ktoré sa bude konať 29.09.2022 (štvrtok)

 

Rodinná digitálna dohoda:

📌 Technologický pokrok v dnešnej dobe predchádza ľudské schopnosti registrovať všetky zmeny, príležitosti ale i riziká sociálnych sietí, herných platforiem a aplikácií, ktoré deti s naším či bez nášho vedomia používajú, je priveľa na to, aby ich dospelý človek zvládol na expertnej úrovni.

📌 Keď učíme deti bezpečne sa pohybovať na ulici, neučíme ho zákon o cestnej premávke a o vyhláške o dopravnom značení. Učíme ho však tie pravidlá cestnej premávky, ktoré potrebuje pre bezpečný pohyb v exteriéri. Podobne je potrebné pristupovať k tomu aj v online svete. Spoločné, partnerské nastavenie základných podmienok bezpečného používania internetu a technológií si vyžaduje základnú znalosť prostredia.

📌 Pozrieme sa preto na základné riziká online a ako sa im vyhnúť, prípadne ako reagovať, ak niektoré z rizík nastane. 📖

 

O digitálnej dohode povie viac Andrea Cox z organizácie DigiQ.

Link na prihlásenie sa bude zverejňovať 28.9.2022. 

Viac informácií nájdete na Facebooku https://fb.me/e/1PUBhVtSA 

Pripojiť sa môže každý, koho téma zaujala.

Ostávam s pozdravom a prianím pekného dňa.

Mgr. Bc. Janette Šalachová

učiteľka, školský poradca,

školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní

(prevencie drogových závislostí, kriminality

a sociálnopatologických javov)