Plán rodičovských združení v školskom roku 2022/2023

Plán rodičovských združení:

14.11.2022 od 16:30 do 18:00

9.1.2023 od 16:30 do 18:00 

27.2.2023 od 16:00 do 18:00 – individuálne informatívne popoludnie pre rodičov, učiteľov a žiakov RUŽa

12.4.2023 od 16:30 do 18:00

5.6.2023 od 16:30 do 18:00