Európsky deň jazykov


Výrok jedného nemeckého filozofa hovorí: „Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“
Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že najlepšie sa jazyky učia deti. Majú pružnejšie myslenie, menej zábran, množstvo času a rady napodobňujú, čo im veľmi pomáha. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jedným z hlavných cieľov je podporovať výučbu cudzích jazykov medzi všetkými občanmi Európskej únie.