Návšteva denného stacionára

 

Krásne obdobie malebnej jesene  sa spája s mesiacom október, ktorý je určite pre nás všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.

Človek v každom veku si zaslúži pozornosť a lásku. Mať pocit, že je ešte stále potrebný.

My sme s našimi žiakmi navštívili denný stacionár  Sv. Helena  v Košiciach. Žiaci si pre seniorov pripravili bohatý program-  seniorom zatancovali, zaspievali, zarecitovali. Potešili  ich však aj darčeky, ktoré pre nich vlastnoručne pripravil.