Aktivita – budovanie priateľstva

Na aktivite zameranej na budovanie priateľstva sme sa veľmi dobre pobavili so žiakmi 3.B športovej triedy. Dozvedeli sme sa, že priateľstvá môžu pozitívne ovplyvniť  život v mnohých aspektoch. Zatiaľ čo známi sú len náhodní priatelia, ľudia so silným priateľstvom sa môžu na seba spoľahnúť a zveriť sa jeden druhému v oveľa väčšej miere. Vytvorenie  priateľských väzieb  si vyžaduje čas a úsilie, ale s trochou tvrdej práce a snahy sa môžu silné priateľstva vybudovať aj medzi žiakmi.