FURČIANSKA ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA PRE MATERSKÉ ŠKÔLKY – video

FURČIANSKA ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA pre materské škôlky 🏆🤩🎉

Link na video – YouTube –TU–

Rozhýbali sme vyše 100 detí na 6 rôznych stanovištiach. 🏆
Rôzne športové hry s rozprávkovou tematikou – (lovci pokladov a indiáni), súťaže a mnoho ďalšieho si vyskúšali detičky, ktoré boli rozdelené do skupín, ktoré sa striedali pri jednotlivých stanovištiach. V úvode programu vystúpili žiaci, ktorí navštevujú športové triedy. V predškolskom veku je veľmi dôležitá motivácia k pohybu. Z toho dôvodu boli všetky deti odmenené medailami, ako aj drobnými darčekmi, ktoré vyrobili žiaci v ŠKD.
Na pilotnom ročníku sa zúčastnili deti z MŠ Jaltská, MŠ Ovručská a MŠ Lidického. V blízkej budúcnosti chystáme olympiádu postupne pre všetky škôlky z furče. 🤝🤝
Ďakujeme partnerskému klubu FA BENECOL Košice za sprístupnenie veľkého ihriska ⚽