Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Pomaly, ale isto sa k nám blížia najkrajšie sviatky roka – Narodenie Ježiša Krista. 

Sú to sviatky ľudskosti, dobroprajnosti pre iných, ktorí nás tak veľmi potrebujú a sú odkázaní na pomoc iných. 

Preto naša škola prichádza s ponukou – potešiť seniorov v našom Stacionári sv. Heleny na Furči , ale i na Ružíne – kde sú starkí v celodennej opatere. 

Preto prosíme Vás, a s radosťou v srdci poďme aj tento rok potešiť našich starkých, ktorým nemá kto podarovať aspoň kúsok lásky. 

Do krabice od topánok dajme samých seba – dajme tam – trocha tepla, trocha sladkého, trocha voňavého, trocha z nášho srdiečka. Všetko to, čím by sme aspoň na malú chvíľku vyčarili úsmev tým, ktorí sú už slabí, zraniteľní a zanechali nám naše dedičstvo, zanechali nám všetko to, čo mohli. 

Svoje dary môžete nosiť do 12.12 .2022 do kabinetu slovenčiny – (zbiera  Andrea Medveďová)