Víkend plný futbalu ⚽

Bohatý futbalový víkend majú za sebou aj naši žiaci, ktorí sú súčasťou partnerského klubu
CFT FA BENECOL Košice ⚽👍 Kategórie U8, U9 a U11 naberali ďalšie cenné herné skúsenosti na CFT minilige ⚽