3.miesto na okresnom kole vo volejbale

Na okresnom kole vo Volejbale sme obsadili pekné 3.miesto,dievčatá aj chlapci. 

Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.