KOŠICE STAR

Do celomestskej speváckej súťaže KOŠICESTAR 2023 sa zapojili aj dve žiačky našej školy – Elena Švecová z 5.B a Ella Gubová zo 6.A. Prvá menovaná sa vo svojej kategórii umiestnila na nádhernom prvom mieste. Konkurencia bola veľká. Porota ocenila jej celkový výkon – dodržiavanie rytmu, žartovný štýl spevu a najmä súčasnú hru na klavíri so spevom. Srdečne blahoželáme.