Nové rollupy na prezentáciu našej školy

Tentokrát sa chceme veľmi pekne poďakovať pani Varechovej za sponzorovanie, dizajn a zhotovenie marketingových rollupov pre prezentáciu našej školy a športových tried i zabezpečenie školského klubu detí materiálnym vybavením. 

Ceníme si rodičovskú ochotu a iniciatívu vás všetkých. ĎAKUJEME 🤝 🙏