Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín predstavuje najstaršiu a najprestížnejšiu celoštátnu súťaž v umeleckom prednese.
Krásou slova vyjadrujeme pocity, emócie či vzťahy. Oddávna bolo slovo nielen prostriedkom komunikácie, ale aj spôsobom kultivovania, skrášľovania, zjemňovania a spríjemňovania medziľudských vzťahov. 
Jeho nádhera sa rozprestierala aj v priestoroch našej školy, počas súťaže HK. Výsledkom bola vytešená porota, nadšení diváci a odmenení recitátori:
 
1 kategória – poézia:
 
1. miesto: Robo Bartók
2. miesto: Patrik Leško
3. miesto: Zora Gubová
 
1. kategória – próza:
1. miesto: /
2. miesto: Bianka Brodyová
3. miesto: Majan Yaluri, Deana Feketeová
 
2. kategória – poézia:
1. miesto: Elenka Švecová
2. miesto: Elka Gubová
3. miesto: Gregor Polačko
 
2. kategória – próza:
1. miesto: Daniel Koper
2. miesto: Anna Ducsaiová
 
3. kategória: poézia:
1. miesto: Dominik Kopsa
 
Všetkým výhercom srdečne blahoželáme.