Návšteva z MŠ Jaltská

Mesiac marec sa nesie v znamení ako
„Mesiac knihy“. Pri tejto príležitosti sme pozvali do školskej knižnice v našej ZŠ detičky z MŠ Jaltská, s ktorou mame dlhoročnú spoluprácu. Pani knihovníčka im porozprávala o práci v knižnici a pripravila pre nich zaujímavé aktivity. Po skončení maličkí škôlkári sa vyjadrili, že sa im na našej škole veľmi páči a chceli by sa stať žiakmi tejto školy. 
Veľmi sa tomu tešíme a veríme, že ich uvítame v budúcom školskom roku už ako žiakov prvákov ZŠ Postupimská.