Deň vody v ŠKD

Na jar sa roztopím, záhrady pokropím,

veď som dar života, to moja robota.

Len so mnou neplytvajte, ale ma šetrite,

budem slúžiť všetkým, veď to vidíte.

Napojím zvieratá, osviežim rastliny,

naplním studničky, len nech neodtekám

zbytočné hodiny.