Svetový deň vody

Svetový deň vody 22. marec je dňom, počas ktorého si máme pripomenúť hodnotu tejto vzácnej tekutiny. Voda je pre nás taká samozrejmá, že si jej hodnotu ani neuvedomujeme a nevážime si ju. 
Skúsme si predstaviť, že by sme nemali prístup k tejto vzácnej tekutine  ako je to v mnohých krajinách sveta a nemohli by sme sa napiť, pretože by sme ju nemali. Aby si žiaci uvedomili túto skutočnosť, triedne učiteľky pripravili a zrealizovali so žiakmi  našej školy v tento deň  pútavé a zaujímavé aktivity, 
Žiaci na vyučovacích hodinách sa oboznámili s kolobehom  vody na Zemi, tvorili rôzne  plagáty, vypracovali pracovne listy o kvapke vody, súťažili  v kresbe o najkrajšiu kvapku, pozreli si prezentácie, a pod.
A týmto dňom sme sa opäť presvedčili že, „voda je život“ je to jedna zo základných podmienok prežitia na Zemi a nevyhnutne patrí k našej každodennej existencii.