Rodič učiteľom

RODIČ UČITEĽOM
Máme za sebou vydarenú aktivitu s názvom RODIČ UČITEĽOM. Aj touto cestou sa chceme poďakovať rodičom, ktorí prišli, odprezentovali svoje zamestnania a zároveň si vyskúšali učiteľské povolanie.