Veľkopôstna krabica lásky

Dňa 4.4 2023 naša škola odovzdala do rúk pani Kovalovej – Veľkopôstnu krabicu lásky. Táto zbierka pochutín aj veľkonočných pohľadníc, ktoré robili naši žiaci trvala od začiatku marca do dnešného dňa. Krabica pôjde do Domova dôchodcov na Ružin pre starých ľudí, ktorí tam majú celodenný pobyt. Takto sme ich chceli potešiť a priniesť im trochu lásky do ich často smutných dní. Nech Vzkriesený Kristus im prinesie Nádej a Pokoj do ich životov.