Slávik 2023

V utorok 25.apríla v popoludňajších hodinách sa aj na našej škole konalo školské
kolo celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska 2023. Zúčastnilo sa ho
devätnásť žiakov – 13 dievčat a 6 chlapcov.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej súťažilo 14 žiakov z 1. až 3. ročníka,
v druhej kategórii 5 žiakov zo 4. až 6. ročníka. Trojčlenná porota, zložená
z predsedu – PaedDr. Heleny Járošiovej a ďalších dvoch členov – Mgr. Miroslavy
Tomkovej a Mgr. Nikolaja Dudu, udelila za najlepšie spevácke výkony diplomy
týmto žiakom:
v 1. kategórii – 1. miesto Terézii Gabriele Mičákovej /2.B/, 2. miesto Mayanovi
Yaluri /2.A/ a 3. miesto Bianke Brodyovej /3.A/;
v 2. kategórii – 1. miesto Elene Švecovej /5.B/, 2. miesto Elle Gubovej /6.A/ a 3.
miesto Karolíne Brodyovej /4.A/.
Cenu poroty za originálny výkon dostali od poroty Matej Fáber /2.B/ a Sára
Mirgová /3.A/.
Víťazi obidvoch kategórií postupujú do okresného kola.
Výhercom srdečne blahoželáme.
Všetkým ostatným účastníkom ďakujeme za účasť.
 
Mgr. N. Duda, uč. hudobnej výchovy