Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo

November je tradične mesiac, kedy sa uskutočnňujú rôzne typy olympiád. Ani naše školské kolo olympiády z anglického jazyka nebolo výnimkou. Záujem bol značný, úlohy náročné a preto každému účastníkovi patrí vďaka. V troch kategóriách súťažila takmer tridsiatka žiakov.
 
Kategória A:
1. Natália Kuboleková
2. Sofia Šeregová
3.Ján Slovenský
 
Kategória B:
1. Anna Ducsaiová 
2. Gregor Polačko
3. Ella Bursová
 
Víťazi a úspešní riešitelia dostali okrem diplomov aj malé darčeky. Poďakovanie patrí každému, porazený vlastne nie je nikto. Želáme všetkým, aby boli úspešní aj v nasledujúcom ročníku školského kola.