Imatrikulácia našich prváčikov

Naši prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako slávnostný a významný je pre nich aj akt prijatia za „veľkých“ žiakov, čiže imatrikulácia. Všetkým prvákom želáme veľa zdravia, úsmevov a úspechov v škole!