Zápis do prvého ročníka 2024/2025

Vážení rodičia, milí predškoláci!
Pozývame vás na zápis do prvého ročníka 📚🤝 5.- 6. APRÍL 2024.
Všetky potrebné informácie, ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU a ďalšie dôležité záležitosti nájdete na našej webovej stránke:
https://postupimska.sk/zapis/

Tešíme sa na Vás!
ZŠ Postupimská, viac ako škola