Run4Forest

Naši žiaci sa zúčastnili projektu Centrum voľného času Košice RUN 4 FOREST🌲👏