POSLEDNÉ 3 voľné miesta do prvého ročníka

POSLEDNÉ 3 MIESTA
Vážení rodičia predškolákov, milí priatelia školy,
ostávajú posledné 3 miesta do prvého ročníka s bezplatnou poobedňajšou záujmovou činnosťou (mimo CVČ, mimo súťaží): pohyb, základy mažoretiek a krúžok rozvoja logického myslenia.
➡️➡️Ak neprijali Vaše dieťa do Vami zvolenej školy, ponúkame Vám možnosť zapísať ho do našej školy, ktorá má tiež vynikajúci pedagogický prístup, kvalitný vyučovací proces, množstvo športových a vedomostných úspechov.⬅️⬅️
V prípade záujmu prehliadky školy a informácií o voľných miestach kontaktujte soc. pedagóga:
PhDr. Marta Zahurancová, MBA – 0949 228 461