Koncoročné fotenie tried – video

Koncoročné fotenie tried je skvelá príležitosť na vytvorenie spomienok a zachytenie dôležitých momentov pre študentov a učiteľov. Zároveň je dôležitou súčasťou školského života, ktorá podporuje spoločenstvo a spomínanie si na spoločné zážitky. 💯📸😊

ZŠ Postupimská, viac ako škola 😉

VIDEO __TU__