Exkurzia – KOSIT

Dňa 27.5. sa žiaci 6.A zúčastnili exkurzie v KOSITE v Kokšov-Bakši. Najprv sa konala prehliadka vonkajšieho areálu, neskôr si prezreli vnútorné priestory a zahrali zaujímavé environmentálne hry. Súčasťou prehliadky bola aj návšteva kabíny žeriavnikov na 7.poschodí. Žiaci sa dozvedeli mnoho poučných informácii.