Žiacka školská rada

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA ?‍??‍?
novozvolené predsedníctvo ŽŠR našej školy, viac info o činnosti ŽSR nájdeš priamo na našej webstránke ✌️