Európsky deň jazykov

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Za Európsky deň jazykov je vyhlásený 26. september.

Žiaci  I. stupňa sa stretli  pondelok 30. 9. 2019 v kultúrnej miestnosti, kde učitelia a ich študenti zo Súkromnej strednej odbornej školy nám pripravili program k tomuto sviatku.

V úvode nás oboznámili s jazykmi, ktoré sa vyučujú na ich škole.

V anglickom jazyku nám zahrali divadielko na známu rozprávku Popoluška.

Po dramatizácii rozprávky nám  predstavili krajiny Anglicko, Nemecko, Španielsko. Naši žiaci si zahrali súťaž. Dostali obrázky, ktoré sú typické pre tieto krajiny a pripevňovali ich na mapu. Napríklad typický autobus pre Anglicko, rezeň pre Nemecko, býčie zápasy – Španielsko.

Nasledovali slová v rôznych jazykoch, ktoré žiaci priraďovali pod jednotlivé vlajky štátov – Anglicko, Nemecko, Španielsko, Maďarsko.

Nakoniec sme si vypočuli pieseň v španielskom jazyku. Deti na túto  pieseň tancovali podľa študentiek, ktoré im predvádzali tanec.

Pani učiteľka Spišáková poďakovala učiteľom a študentom zo SSOŠ za ich krásny program.