Americký lektor

Našu angličtinu spestril rodený Američan lektor p. Wesley B. Calloway, ktorý so žiakmi viedol priame rozhovory. Siedmaci sa hrali na zubára, kaderníka, predavača a Wesley bol ich zákazníkom, ktorý si chcel objednať ich službu. Deviataci s ôsmačkami sa ho pýtali na jeho krajinu, resp. odkiaľ pochádza, aké sú jeho záujmy, požiadali ho, aby vysvetlil rozdiely v školstve u nás a v Amerike. Zaujímali sa o  miesta na Slovensku, ktoré sa mu páčia, či sa chodí lyžovať, alebo či jedol halušky s bryndzou.

Wesley žiakov aktivoval v komunikácii a zároveň im vysvetlil hravou formou význam synoným v jazyku. Konkrétne na slovíčku HOT – horúci. Slovo horúci teda HOT môžeme povedať týmito spôsobmi:

BURNING DAYS – horúce dni,
SEARING WIND – spaľujúci vietor,
SIZZLING SADDLE – rozpálené sedlo,
BOILING TEMPERATUREbod varu,
SCORCHING SAND – páliaci piesok,
BLAZING SUN – sálajúce slnko.

Hodiny sa žiakom páčili a aj tí, ktorí sa necítia istí, zvládli položiť otázku a pochopili kontext debaty.

Mgr., Bc. Janette Šalachová, PhDr. Diana Guľaničová, Mgr. Lívia Grúsová