Usmernenie

Vážení rodičia, milí žiaci, ako už isto všetci viete, zmenila sa nám dočasne forma vyučovania z prezenčnej na dištančnú formu (elektronická, telefonická). Nie je to…

Čítaj viac

Odporúčanie – CPPPaP

Odporúčanie ako zvládnuť aktuálnu situáciu so šírením nákazy COVID-19 vypracovala naša pridelená školská psychologička Mgr. Katarína Kozáková z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Zuzkinom…

Čítaj viac

OZNAM – telocvičňa

V zmysle príkazu primátora mesta Košice č. 1/2020 zo dňa 09.03.2020 na vykonanie hygienicko – protiepidemických opatrení, v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom…

Čítaj viac

Usmernenie COVID-19

Opatrenia na zamedzenie šírenia prenosných ochorení Na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, Magistrátu mesta Košice a Oddelenia školstva v Košiciach riaditeľstvo Základnej školy,…

Čítaj viac

Zrušenie podujatí

V súvislosti s usmernením MŠVVaŠ SR k šíreniu koronavírusu a s opatreniami, ktoré vydal Magistrát mesta Košice rušíme nasledujúce podujatia organizované našou školou: 11. marec – Deň otvorených dverí…

Čítaj viac

Deň otvorených dverí

ZRUŠENÉ V súvislosti s usmernením MŠVVaŠ SR k šíreniu koronavírusu a s opatreniami, ktoré vydal Magistrát mesta Košice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ V stredu 11. apríla sme si pre Vás pripravili deň…

Čítaj viac