Učíme sa doma

Ani škola, ani prázdniny. Pre učiteľov, žiakov, ale aj ich rodičov vznikla zatvorením škôl nezvyčajná situácia. Minulotýždňové zatvorenie škôl pre šíriaci sa koronavírus  evidentne skomplikovalo život. Rovnako ako tisícky ďalších rodičov na Slovensku musí v týchto dňoch hľadať spôsob, ako zosúladiť pracovné povinnosti so vzdelávaním svojich detí. A ako to riešime my v 2.A? Posielam žiakom úlohy cez IŽK, emailom, cez KOZMIX. Žiaci úlohy postupne vypracovávajú a emailom pošlú svoju prácu. Niektoré úlohy sú riešené online, čiže máme spätnú väzbu. Chválim svojich žiakov a rodičov, že túto náročnú situáciu zvládajú.

p. učiteľka
Mgr. Danka Spišáková