Usmernenie

Vážení rodičia, milí žiaci,

ako už isto všetci viete, zmenila sa nám dočasne forma vyučovania z prezenčnej na dištančnú formu (elektronická, telefonická). Nie je to jednoduché pre nikoho z nás. V terajšej pandemickej situácii sa vzdelávanie snažíme zvládnuť čo najlepšie a najkreatívnejšie pre žiakov. Samozrejme, za veľkej podpory rodičov.

Na podnet ministerstva školstva bola zriadená internetová stránka www.ucimenadialku.sk ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách, kde nájdete nielen rôzne zdroje na precvičovanie učiva, ale aj informácie o termínoch, ktoré sa nás týkajú.

To, že je prerušená výučba v školách, neznamená, že žiaci majú prázdniny. Je potrebné, aby každý žiak v dopoludňajších hodinách komunikoval s učiteľmi, robil na zadaniach, zúčastňoval sa online výučby niektorých predmetov, aby čo najmenej boli zaťažení rodičia.

Pre deviatakov a piatakov so záujmom o štúdium na osemročnom gymnáziu, je zmena termínu podania prihlášky na stredné školy – do 15. mája.

Do konca apríla budú vytlačené všetky prihlášky po konzultácii so žiakom alebo rodičom. Následne si dohodneme termín a postup pri podpise prihlášok. Preto naďalej sledujte stránku školy, kde aktualizujeme nové informácie.

Ing. Zuzana Mondíková,
výchovná poradkyňa