Domáce násilie

Momentálna situácia nie je jednoduchá. Obzvlášť chceme upozorniť na domáce násilie, ktoré v dôsledku izolácie narastá v mnohých domácnostiach. Nárast telefonátov na linky pomoci je za…

Čítaj viac

Príspevok rodičov

Príspevky rodičov na činnosť MŠ, ŠKD a CVČ Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím…

Čítaj viac

Denný plán

  V mene našej školy sa Vám prihovárame so želaním skorého návratu do bežného života. Áno, túto situáciu nikto z nás nemohol predpokladať a ani…

Čítaj viac

Moderná IŽK

Moderná IŽK – pokyny pre zákonného zástupcu alebo žiaka Moderná internetová žiacka knižka predstavuje moderný nástroj, ktorý sprostredkúva rodičom informácie o prospechu jeho detí a…

Čítaj viac