Domáce násilie

Momentálna situácia nie je jednoduchá. Obzvlášť chceme upozorniť na domáce násilie, ktoré v dôsledku izolácie narastá v mnohých domácnostiach. Nárast telefonátov na linky pomoci je za posledné obdobie o 10% vyšší. U detí sa objavujú suicidálne myšlienky. Týrané sú omnoho viac aj ženy, matky.

Je preto dôležité nezatvárať pred násilím oči. O násilí treba hovoriť. Podstatné je aby dieťa, či akákoľvek iná obeť rozhodnutá konečne prehovoriť dostala aj adekvátnu pomoc. Štatistiky hovoria, že až 7. osoba, ktorej sa dieťa zdôverí jej aj reálne pomôže. Skúsme spoločne nabrať odvahu, kompetentnosť a znížiť toto číslo. Dôvera je krehká vec, ľahko ju možno stratiť. 

Je nesmierne dôležité nabrať odvahu a odhodlanie konečne požiadať o pomoc pre seba, blízkych, či iných ľudí, ktorí zažívajú nejakú formu násilia. 

Mgr. Diana Krišková
Koordinátor ochrany detí pred násilím

 
 
Detský hlas sa k vám dostane iba ak mu to dovolíte. Počúvajte pozorne, možno práve vám chce niečo povedať. Ak budeme násilie prehliadať, neznamená to, že prestane existovať. Násilie sa nedotýka len tých, na ktorých je páchané. Týka sa nás všetkých. 
 
Viac sa dozviete vo videu –> Chráňme deti pred násilím
.
.