Športové triedy

Čas sa kráti, preto nezmeškajte možnosť zapísať svoje dieťa do 1. ročníka na našu školu. ?
Okrem klasickej triedy Vám ako jediná základná škola na Furči ponúkame aj športové triedy. Basketbal pre dievčatá v spolupráci s TYDAM UPJŠ Košice ? a futbal pre chlapcov v spolupráci s FA BENECOL Košice ⚽️