Moderná IŽK

Moderná IŽK – pokyny pre zákonného zástupcu alebo žiaka

Moderná internetová žiacka knižka predstavuje moderný nástroj, ktorý sprostredkúva rodičom informácie o prospechu jeho detí a rovnako žiakom umožňuje pristupovať k svojim známkam.

Kompletné info knovým rozhraniam IŽK nájdete tu –> TLAČIVO