Druhé predzápisné stretnutie

Vo štvrtok 27. februára sme druhý krát na škole privítali predškolákov, budúcich prváčikov na predzápisnom stretnutí. Rodičia mali možnosť pozrieť si školu a jej vybavenie, ale aj porozprávať sa s p. riaditeľkou a učiteľmi. Žiaci mali zase možnosť vyskúšať si život žiaka našej školy formou rôznych stanoviští, ktoré zavŕšili v živom kútiku a chemickej učebni. ?