Školenie inkluzionistov

Práca v rámci inkluzívneho tímu a spolupráca s pedagogickým zborom – diferencované vzdelávanie a tvorba diferencovaných úloh je workshop realizovaný v rámci projektu Nadácie pre deti Slovenska – Škola Inkluzionistov. Workshop sa konal na pôde našej školy, za účasti všetkých pedagogických zamestnancov a lektorov z externého prostredia – p. Likeová a p. Révezsová. V rámci workshopu sme si priblížili metódy diferencovaného prístupu vo vzdelávaní žiakov, ktoré sme si nielen precvičili, ale verím aj osvojili natoľko, aby sme ich vedeli aplikovať a využívať v našej pedagogickej činnosti. Workshop bol zaujímavý a plný podnetných nápadov.